samskare2Dopada mi se ideja koja povezuje kosmogram i samskare – samskare koje su u semenu, potencijalu, neaktivirane, potom samskare koje su aktivne, koje živimo i samskare koje su pregorele, koje više nemaju značaj jer su proživljene do kraja. Naš kosmogram je šema samaskara u potencijalu. Nije sve još aktivirano i ne živimo još svaki deo te priče. Ali poenta je da aktiviramo i spalimo samskare, bez da one daju novo seme, novi potencijal.

Svako sa sobom nosi svoju stvarnost, svoj kosmogram. Iz tog kosmograma deluje u skladu sa aktiviranim, potencijalnim i pregorelim samskarama. Te misli, te emocije i ta delovanja daju energetsko/mentalni pečat. Zato i privlačimo okolnosti i druge koji odgovaraju tom pečatu i koji će odigrati/aktivirati neku od samskara i time promeniti energetski/mentalni otisak. Joga/meditacija upravo menja energiju/stanje iz kog delujemo.

Negde znam da energija samskara mora biti potrošena, aspekt mora biti odigran. Isto znam da mora postojati izlaz, ključ, način da se poništi i ublaži. Kao u priči Uspavana lepotica. Zla veštica predstavlja potisnute negativne aspekte, senku, koja zbog odbacivanja preti smrću, ubijanjem svega lepog i dobrog. Ono dobro, istinito i čisto u nama (druge dobre vile sa svojim kvalitetima) ne može zanemariti tu silu u potpunosti, ali je može značajno ublažiti i odložiti izvršenje na momenat kada postoji spremnost, snaga i hrabrost da se sa tim suoči. Interesantno je da je Lepotica dosta dugo živela nesvesna ovih sila i kletve. Doticanje vretena i krv je okidač da se aspekt odigra, inicijacija. Poljubac princa znači stapanje sa svešću, postajanje svesnim što omogućava buđenje/svesnost i poništenje tih zlih sila. Ali je energija pre toga morala biti potrošena, samskara je morala biti odigrana da bi bila i spaljena.

Ako je energija Ascendenta energija iz koje delujemo, ono što smo mi u ispoljenju, sa čim smo nesvesno identifikovani, kao i ono što dominantno utiče na energije svih drugih polja i samim tim ispoljenja planeta i aspekata, onda je upravo Rad taj koji menja energiju Ascendenta, a samim tim menja i sve druge postavke. Međutim, ni Rad ne ide protiv tih energija, već ih pročišćava.

Odvajanjem, svesnom identifikacijom sa posmatračem ili još jače sa Izvorom, Apsolutom, Svešću, postiže se neutralisanje energije Ascendenta. Mi tada ne delujemo iz energije koja je rezultat svih aktiviranih, potencijalnih i spaljenih samskara tj. oživljenog dela kosmograma, već delujemo iz čiste energije, energije Izvora. Potpuno pročišćena energija je previše daleko od nas, tako da se zapravo radi svesna identifikacija sa kvalitetima, sa onim što jeste viša priroda našeg bića, Ascendenta i Sunca.

Rad je, zapravo, promena energije Ascendenta, svesnom identifikacijom sa Višim, sa Izvorom. Onda odgovor na pitanje Ko sam ja, čemu težim, šta tražim, gde idem? ne daje Ascendent, već nova energija iz koje delujem što menja prirodu i aspekte svih drugih postavki kosmograma.

Sve samskare svakako moraju biti odigrane, priroda svih planeta i aspekata ispoljena, ali, sa kvalitetom nove energije, razorna sila nekih postavki biva značajno ublažena ili čak spaljena u samom korenu.

Advertisements